Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Projekti

17.06.09
Študija priložnosti vzpostavitve klavnice za drobnico
Predstavitev projekta
Namen: Območje predstavlja pretežno travinje in gozd ter planinski pašniki in s tem pomembnost živinoreje kot eden, izmed, poleg gozdarstva glavnih virov dohodka. Tudi ovčjereja je v vzponu, stalež drobnice, kot tudi poraba mesa po prebivalcu se povečuje. Reja drobnice in z njim povezana planinska paša je na tem območju pogoj za ohranjanje krajine v najtežjih pogojih obdelave.
Že v Razvojnem programu Zgornje Gorenjske se je za eno od nevarnosti na področju prioritete Spodbujanje razvoja živinoreje izkazala problematika zapiranja klavnic v Gorenjski regiji. Trend zapiranja obratov ni opaziti le na Gorenjskem, temveč tudi v ostalih regijah. Na Zgornjem Gorenjskem je do leta 2005 delovala Jeseniška klavnica, ki je v letu 2004 vzpostavila tudi linijo za klanje drobnice. Po zaprtju klavnice na Jesenicah so se povišali stroški prevoza živali do klavnih obratov, kjer izvajajo zakol drobnice, kar predstavlja visok izdatek v strukturi stroškov prireje. Zaradi oddaljenosti klavnice od rejcev drobnice in vedno strožje zakonodaje se kažejo potrebe po ponovni vzpostavitvi klavnice za drobnico na območju predvidenega projekta. Zaradi zgoraj navedenih razlogov bi bilo potrebno za vzpostavitev takega klavniškega obrata opraviti študijo izvedljivosti in ekonomske upravičenosti klavnice. Predvsem zaradi negotovosti razmer in dvomov o upravičenosti investicije je omenjeno študijo potrebno nujno izvesti.Na podlagi študije se bodo pripravile nadaljnje usmeritve ter podlaga za razvoj klavniškega obrata in vzporedne dejavnosti na lokalnem nivoju.

Ciljne skupine so: lokalne skupnosti, nevladne organizacije, podzaposleni na kmetijah, potrošniki, potencialni investitorji Dejavnosti, ki se bodo odvijale tekom projekta: analiza stanja s popisom pogojev ki jih morajo izpolnjevati klavniški obrati, izdelava ekonomsko-finančne analize s predstavitvijo rezultatov.

Aktivnosti:
Delovni paket 1: Analiza stanja s popisom pogojev za vzpostavitev klavnice za drobnico

• Priprava analize stanja z analizo splošnih podatkov, analizo na področju prireje (stalež živali, odkup, klanje živali,…), analizo potreb rejcev
• Popis pogojev, ki jih morajo izpolnjevati klavniški obrat (zakonodaja)

Delovni paket 2: Izdelava ekonomsko finančne analize potencialne klavnice s predstavitvijo rezultatov

• Izdelava ekonomsko-finančno analize investicije predlaganega klavniškega obrata oz. priprava študije okvirnih možnosti vzpostavitve klavniškega obrata;
• Študija bo obravnavala investicijski projekt skozi tri osnovna vprašanja in sicer, ali izbran projekt izpolnjuje oz. katera od variant implementacije projekta najbolj izpolnjuje naslednje kriterije: relevantnost / pomembnost, izvedljivost in ekonomičnost, trajnostni razvoj
• Študija bo obsegala naslednje predvidene sklope: ekonomsko-finančna analiza investicije in tekočega poslovanja, določitev optimalnega modela financiranja projekta; identifikacija možnih virov za pokrivanje finančnih obveznosti


Delovni paket 3: Informacijsko gradivo in informacije o projektu
• predstavitev rezultatov ciljnim publikam (na vsaj 3 delavnicah), z informativnim gradivom ter na spletu (dosegljiv izdelek projekta) in preko medijev


Ciljne skupine:

• lokalne skupnosti
• nevladne organizacije
• podzaposleni na
• potencialni investitorji
• potrošniki (obstoječi in potencialno novi potrošniki)

Globalni cilj projekta je, na Zgornjem Gorenjskem doseči učinkovitejše povezovanje in usklajen razvoj rejcev drobnice ter nuditi pomoč pri vzpostavitvi podpornega okolja za klavniški obrat.

Specifični cilji projekta pa so :

• raziskati več možnosti (opcij) vzpostavitve klavniškega obrata
• preučitev možnosti klanja na območju projekta
• raziskati ekonomsko upravičenost posamezne možnosti
• ugotoviti potrebne kapacitete za upravičenost naložbe
• povečati možnosti klanja drobnice na lokalnem nivoju
• definirati možne vire financiranja naložbe
• definirati potrebne vire, če se bo v naslednji fazi odločilo za izvedbo projekta
• zainteresirati potencialne vlagatelje.


Območje projekta: občina Kranjska gora, Jesenice, Gorje, Bled, Bohinj, Radovljica, Žirovnica


Podrobnejše informacije: spec. Lidija Šnut: 04 280 46 33

Pripravila:
Specialistka za razvoj podeželja in sadjarstvo:
spec. Lidija Šnut

Ni datotekeNazaj
Anketa
 Da
 Ne
E-pošta
Želite prejemati občasna e-sporočila KGZ Kranj?
Prijavite se na listo!
Naključna fotografija
Galerije
Hitre povezave
Naše izpostave
Prejemajte naša sporočila
Vinski portal SloVino.com
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih