Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?30.10.18 Izobraževanja Radovljica
Pomembno...
12.10.18 Delavnica za mlade prevzemnike

10.10.18 HACCP
Vabljeni na delavnico...
10.10.18 Perutninarstvo
Vabljeni na delavnico...
08.10.18 Obnovitveni tečaj FFS
Vabljeni...
Več objav

Projekti

09.11.09
Študija priložnosti vzpostavitve klavnice za drobnico
Predstavitev pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora.
Pravilnik je bil objavljen v Ul. RS 51/2006 in 66/2007. Določa vsebino vloge in postopek registracije ter odobritve obratov na področju živil živalskega obrata.

Odobritev obrata: Postopek odobritve obrata se začne z vlogo, ki jo nosilec živilske dejavnosti vloži na pristojnem OU VURS obrazcu.

Vlogi za odobritev obrata mora biti priložen tloris obrata z vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje.

Pred odločitvijo je obvezen pregled obrata, ki ga opravi eden ali več uradnih veterinarjev OU VURS.

O odobritvi oz. pogojni odobritvi obrata odloči direktor OU VURS z odločbo na podlagi ugotovitev pregleda obrata in obrat vpiše v evidenco odobrenih obratov.

Kontrolno številko odobritve določi glavni urad VURS, na zahtevo OU VURS.

Nosilec živilske dejavnosti mora v roku 8. dni obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov.

V primeru, da obrat začasno ne izvaja ene ali več odobrenih dejavnosti in je to obdobje daljše od 6. mesecev, mora nosilec živilske dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim ponovnim izvajanjem dejavnosti obvestiti OU VURS. Pred ponovnim začetkom izvajanja dejavnosti mora uradni veterinar OU VURS opraviti pregled obrata, s katerim preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev.Pregled obrata
Pregled obrata v postopku odobritve obsega:
 ugotavljanje zahtev glede infrastrukture in opreme v obratu
 ugotavljanje ustreznosti sistema notranjih kontrol na tehnološke postopke, ki se bodo izvajali v obratu.


Za ugotavljanje ustreznosti notranjih kontrol mora nosilec živilske dejavnosti predložiti dokumentacijo, ki obsega vsaj:
 program čiščenja in razkuževanja obrata in izvajanje osebne higiene
 program zaščite pred škodljivci
 program nadzora pitne vode
 dokaze o zdravju delavcev v skladu s predpisom, ki ureja zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu in proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z njimi: program izobraževanja delavcev.
 program ugotavljanja izpolnjevanja mikrobioloških in drugih predpisanih kriterijev
 program postopkov notranjega nadzora po sisitemu oz. načelih ugotavljanja kritičnih točk v procesu proizvodnje (HACCP)
 program zagotavljanja sledljivosti surovin in živil
 program ravnanja s stranskimi proizvodi, vključno z ravnanjem SRM, ki jih obrat sprejema


Zgoraj navedeni programi morajo vsebovati opis del in postopkov, pogostnost izvajanja in korektivne ukrepe v primeru ugotovljenih neskladij v procesu proizvodnje.

Nosilec lahko izvaja sistem notranjih kontrol na podlagi SMERNIC DOBRE HIGIENSKE PRAKSE.


Vse podrobnejše informacije so na voljo na KGZ Kranj (L. Šnut:04-280-46-33)Pripravila: spec. Lidija šnut

Datoteka: Klavnica za drobnico.pdf (3985 KB)Nazaj
Anketa
 Da
 Ne
E-pošta
Želite prejemati občasna e-sporočila KGZ Kranj?
Prijavite se na listo!
Naključna fotografija
Galerije
Hitre povezave
Naše izpostave
Prejemajte naša sporočila
Vinski portal SloVino.com
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
SloVino
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih