Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Usposabljanje uporabnikov fitomarmacevtskih sredstev

USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE
Za izvajalce ukrepov varstva rastlin izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih. Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih ur.l. 58/2013 med drugim predpisuje tudi vsebino in obseg izobraževanj za uporabnike fitofarmacetskih sredstev.

Osnovno usposabljane traja 15 šolskih ur z naslednjimi vsebinami:
• 7 šolskih ur: ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga.
• 2 šolski uri: vplivi FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS.
• 2,5 šolske ure: vplivi FFS na okolje, ki vključujejo vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS.
• 3,5 šolske ure: teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge, osebna varovalna oprema.

Obnovitveno usposabljane za uporabnike FFS traja 4 šolske ure z naslednjimi vsebinami:
• 1 šolska ura: ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga.
• 1,5 šolski uri: vplivi FFS na zdravje ljudi in vplivi FFS na okolje, ki vključujejo vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS, varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS ter osebna varovalna oprema.
• 1,5 šolska ura: teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge. • Novosti s posameznega strokovnega področja

cene usposabljanj:
Izvajalci ukrepov varstva rastlin : - osnovno usposabljanje 65,88 eur z DDV
- obnovitveno usposabljane 29,28 eur Z DDV
Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 20,01 eur z DDV

Predavatelji predpisanih vsebin:
Robert Golc uni. dipl. inž. kmet,, Andreja Teran uni. dipl. inž. kmet., Tatjana Grilc uni. dipl. inž. kmet.,
Marija Kalan uni. dipl. inž. kmet. in doc. dr. Irena Grmek Košnik Odgovorna oseba za usposabljane pri KGZ Kranj:

Marija Kalan uni. dipl. inž. kmet. tel. 04/2804632, meil: marija.kalan@kr.kgzs.si, kjer lahko dobite podrobnejše informacije o usposabljanjih iz fitomedicine na KGZ Kranj.
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Trenutno nobene!

Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih