Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?16.10.17 USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP
DOBROBIT ŽIVALI IZ PRP 2014-2020 NA PODROČJU GOVEDOREJE ZA LETO 2017
16.10.17 USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP
DOBROBIT ŽIVALI IZ PRP 2014-2020 NA PODROČJU GOVEDOREJE ZA LETO 2017
22.12.16 USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2017

20.10.16 Dobrobit živali-redna usposabljanja
Pomembno...
19.10.16 Novosti pri davčni zakonodaji
Pomembno...
Več objav

Kmetijsko svetovanje

Oddelek za kmetijsko svetovanje izvaja naslednje naloge:
 • svetovanje e v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem kmetijske dejavnosti
 • svetovanje in načrtovanje ribogojstva (za območje cele države)
 • svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin s predavanji, tečaji, osebnim svetovanjem in pisnimi strokovnimi navodili
 • organiziranje strokovno pospeševalnih prireditev, razstav, prikazov in tekmovanj
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov (državne in občinske) kmetijske politike
 • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik povezovanja kmetov (krožki, društva, zadruge)
 • svetovanje s področja kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov
 • načrtovanje in izvajanje programov razvoja podeželja in drugih razvojnih projektov
 • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije za različne razpise
 • izdelovanje poslovnih načrtov
 • izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu po ZVZD –izdelovanje strokovnih podlag za izjave o varnosti in usposabljanje delavcev za varno delo
 • izvajanje tečajev iz varstva rastlin
 • izvajanje izobraževanja za SKOP

  Navedene naloge izvaja 22 delavcev, in sicer 13 terenskih kmetijskih svetovalcev, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 5 specialistov in vodja.

  Delovna mesta so razporejena po terenu tako, da so čim bližje uporabnikom.
 • Novice iz te teme
  18.10.16 Izbrana kakovost
  11.10.16 Predavanje o promociji in trženju na kmetiji
  05.09.16 Dan koruze Bitnje
  27.06.16 Kravca s Krvavca
  14.06.16 Prodaja na planinah
  14.06.16 Osebno dopolnilno delo
  13.06.16 Krompirjeva plesen
  13.06.16 Vabilo na sirarski tečaj
  09.06.16 Posvet o javnem naročanju
  02.06.16 Izbrana kakovost

  Fotografija iz te teme

  Ostale fotografije
  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  SloVino
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih