Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Specialistično svetovanje | Ribogojstvo

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 36
faks 04/280 46 12, E-pošta: miha.stular@kr.kgzs.si
Zaradi omejenih naravnih virov in s tem povezanim številom ribogojnih obratov, obsega področje dela specialistične službe celotno področje Slovenije.Ribogojstvo je v Sloveniji, razen v prekmurski statistični regiji, razmeroma enakomerno razvito. Po podatkih KSS je v Sloveniji več kot 300 ribogojnih objektov. Značilnost slovenskih ribogojstev je njihova izredno majhna povprečna proizvodnja, s katero večinoma pokrivajo potrebe lokalnega trga. Številčno prevladujejo predvsem toplovodni ribniki, v katerih prevladuje vzreja krapa. Skupna proizvodnja toplovodnih vrst rib pa ne presega 400 ton letno. Med hladnovodnimi vrstami, katerih letna proizvodnja se ocenjuje na približno 1.100 ton z okrog 98 % izstopa vzreja kalifornijske postrvi (šarenke). Nekaj ribogojstva pa v Sloveniji premoremo tudi na obali. V nekaj školjčiščih se letno proizvede okrog 250 ton užitnih klapavic in v enem gojišču 100 ton brancinov.

Trendi v slovenskem ribogojstvu trenutno kažejo na povečanje proizvodnje školjk in brancinov, medtem ko se pri sladkovodni proizvodnji trenutno kaže stagnacija. Z uvajanjem novih proizvodnih tehnologij, pri katerih naravni viri ne bodo več igrali limitirajočega faktorja, pa se bo morda pokazala možnost za ponovno rast.

Dejavnost
Specialistična služba izvaja naslednje naloge:
 • svetovanje pri tehnologiji proizvodnje
 • izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in adaptacijah proizvodnih objektov
 • svetovanje pri ukrepih ribiške politike
 • priprava strokovnih navodil in tehnoloških listov in člankov za medije
 • strokovno izobraževanje
 • pomoč pri delovanju in ustanavljanju društev ribogojcev

  Poleg naštetih dejavnosti pa služba aktivno sodeluje v nekaterih državnih komisijah s področja ribištva (plemenske jate, vodna dovoljenja) in kot strokovna pomoč v delovnih skupinah odgovornih za pripravo različnih predpisov s področja ribogojstva in ribištva.
 • Kategorije iz te teme
  Živinoreja
  Rastlinska pridelava
  Ekonomika
  Razvoj podeželja
  Ribogojstvo
  Novice iz te teme
  23.01.18 Nagrajeni ribji izdelki

  Fotografija iz te teme

  Ostale fotografije
  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  SloVino
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih