Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?16.10.17 USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP
DOBROBIT ŽIVALI IZ PRP 2014-2020 NA PODROČJU GOVEDOREJE ZA LETO 2017
16.10.17 USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP
DOBROBIT ŽIVALI IZ PRP 2014-2020 NA PODROČJU GOVEDOREJE ZA LETO 2017
22.12.16 USPOSABLJANJA ZA UPORABNIKE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V LETU 2017

20.10.16 Dobrobit živali-redna usposabljanja
Pomembno...
19.10.16 Novosti pri davčni zakonodaji
Pomembno...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Tehnologija in ekonomika | Ribogojstvo

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 36
faks 04/280 46 12, E-pošta: miha.stular@kr.kgzs.si
Zaradi omejenih naravnih virov in s tem povezanim številom ribogojnih obratov, obsega področje dela specialistične službe celotno področje Slovenije.Ribogojstvo je v Sloveniji, razen v prekmurski statistični regiji, razmeroma enakomerno razvito. Po podatkih KSS je v Sloveniji več kot 300 ribogojnih objektov. Značilnost slovenskih ribogojstev je njihova izredno majhna povprečna proizvodnja, s katero večinoma pokrivajo potrebe lokalnega trga. Številčno prevladujejo predvsem toplovodni ribniki, v katerih prevladuje vzreja krapa. Skupna proizvodnja toplovodnih vrst rib pa ne presega 400 ton letno. Med hladnovodnimi vrstami, katerih letna proizvodnja se ocenjuje na približno 1.100 ton z okrog 98 % izstopa vzreja kalifornijske postrvi (šarenke). Nekaj ribogojstva pa v Sloveniji premoremo tudi na obali. V nekaj školjčiščih se letno proizvede okrog 250 ton užitnih klapavic in v enem gojišču 100 ton brancinov.

Trendi v slovenskem ribogojstvu trenutno kažejo na povečanje proizvodnje školjk in brancinov, medtem ko se pri sladkovodni proizvodnji trenutno kaže stagnacija. Z uvajanjem novih proizvodnih tehnologij, pri katerih naravni viri ne bodo več igrali limitirajočega faktorja, pa se bo morda pokazala možnost za ponovno rast.

Dejavnost
Specialistična služba izvaja naslednje naloge:
 • svetovanje pri tehnologiji proizvodnje
 • izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in adaptacijah proizvodnih objektov
 • svetovanje pri ukrepih ribiške politike
 • priprava strokovnih navodil in tehnoloških listov in člankov za medije
 • strokovno izobraževanje
 • pomoč pri delovanju in ustanavljanju društev ribogojcev

  Poleg naštetih dejavnosti pa služba aktivno sodeluje v nekaterih državnih komisijah s področja ribištva (plemenske jate, vodna dovoljenja) in kot strokovna pomoč v delovnih skupinah odgovornih za pripravo različnih predpisov s področja ribogojstva in ribištva.
 • Kategorije iz te teme
  Živinoreja
  Rastlinska pridelava
  Ekonomika
  Razvoj podeželja
  Ribogojstvo
  Novice iz te teme

  Trenutno nobene!

  Fotografija iz te teme

  Ostale fotografije
  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  SloVino
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih