Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Specialistično svetovanje | Ekonomika

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 34
faks 04/280 46 12, E-pošta: ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si
Gorenjsko statistično regijo sestavlja po novem 18 lokalnih skupnosti oz. občin. S 2.137 km2 oz. 9,9 % površine države je Gorenjska šesta največja slovenska razvojna regija. Gorenjska predstavlja tudi 9,9 % prebivalcev Slovenije, med katerimi jih 60 % živi na podeželju in 40 % v urbanih naseljih. Največji delež površin predstavlja gozd z 59,4 %, 25,6 % je kmetijskih površin in 9,9 % nerodovitnih. Med kmetijskimi površinami prevladujejo travniki in pašniki (76,0 %), sledijo njive (22 %) ter sadovnjaki (2,1 %). Po statističnih podatkih imamo 5.040 kmečkih gospodarstev, med katerimi prevladujejo živinorejska gospodarstva. Le 5,4 % gospodarstev ne redi živali. Kmetijsko gospodarstvo redi v povprečju 8,2 GVŽ.

V kmetijstvu in gozdarstvu je bilo decembra 2005 zaposlenih na Gorenjskem 2.179 oseb oz. 3 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili slaba 2 % BDP. Kljub navedenim podatkom ima gorenjsko kmetijstvo velik pomen v celotnem gospodarstvu regije in tudi Slovenije.
Kar zadeva davek na dodano vrednost na Gorenjskem večina kmetijskih gospodarstev (3500) uveljavlja pavšalno nadomestilo, cca. 150 kmetij pa je prostovoljnih zavezancev za DDV. Kmetije, ki se ukvarjajo le z osnovno kmetijsko dejavnostjo so obdavčene na podlagi KD-ja, posamezniki pa se že zanimajo za druge oblike obdavčitve (po normiranih oz. dejanskih stroških). Kmetije, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo so obdavčene na podlagi ustvarjenih letnih prihodkov, bodisi po normiranih stroških, v kolikor pa presegajo predpisane kriterije pa po dejanskih stroških (enostavno/dvostavno knjigovodstvo).

Na Gorenjskem smo imeli letu 2006 96 kmetij vključenih v FADN knjigovodstvo, od tega ima 76 kmetij podpisanih pogodbe z MKGP-jem; ostale kmetije niso vzorčne, vendar obvezne za vodenje FADN zaradi prejema investicijskih sredstev.

Ekonomika v širšem pomenu besede postaja vse bolj pomembna tudi v kmetijski dejavnosti. Nenehno spreminjanje zakonodaje na davčnem področju sili pridelovalce v nenehno spremljanje le-te in iskanje informacij v smislu čim nižjih tovrstnih dajatev.

Dejavnost
Specialistična služba za ekonomiko izvaja naslednje naloge:
 • Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema FADN v Sloveniji in koordinacija tega dela na področju KGZ Kr.
 • Svetovanje na davčnem področju (DDV in dohodnina) in področju trošarin
 • Izdelava kalkulacij in sodelovanje pri pripravi Kataloga kalkulacij
 • Usklajevanje dela, informiranje in svetovanje ob investicijskih razpisih
 • Izdelava načrtov gospodarjenja, sanacijskih načrtov in poslovnih načrtov
 • Svetovanje na področju trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov
 • Postavitev modela za izračun kmetijskega dohodka
 • Sodelovanje v projektih (projekti so našteti pri specialistični službi za razvoj podeželja)
 • Izvajanje strokovnega izobraževanja s področja svoje specialnosti in ukrepov kmetijske politike (predavanja, prikazi, krožki) za kmete in za terenske svetovalce
 • Pomembno pa je tudi priprava strokovnih navodil, tehnoloških listov in člankov za lokalne medije.
 • Sodelovanje v strokovnih skupinah s področja dela.
 • Kategorije iz te teme
  Živinoreja
  Rastlinska pridelava
  Ekonomika
  Razvoj podeželja
  Ribogojstvo
  Novice iz te teme
  09.11.18 Obveščanje preko SMS
  09.06.16 Posvet o javnem naročanju
  28.04.16 Izračun dohodka iz OKOGD
  13.01.16 Investicijske olajšave v kmetijstvu
  13.11.15 Uvedba davčnih blagajn
  13.11.15 Primer-1 prostor in naprava
  13.11.15 Primer-Poslovni prostori
  04.02.15 Pavšalno nadomestilo in izdajanje e-računov
  16.01.15 E-računi
  16.01.15 Vezna knjiga računov

  Fotografija iz te teme

  Ostale fotografije
  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  SloVino
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih