Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Specialistično svetovanje | Rastlinska pridelava

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 32, 041/891 836
faks 04/280 46 12, E-pošta: marija.kalan@kr.kgzs.si
Področje dela zajema celotno območje zavoda. Rastlinska pridelava je na območju Gorenjske v največji meri usmerjeno v pridelavo krme za živino, saj je živinoreja glavna kmetijska panoga na tem območju. Po popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 je na območju gorenjske 5032 kmetij, ki obdelujejo 31622 ha kmetijskih zemljišč, od katerih je 4393 ha njiv. Podatki o rabi njiv pokažejo, da na 3322 ha pridelujejo krmne rastline, na 1344 ha pridelujejo krompir, na 1184 ha pridelujejo žita, zelenjavo pa pridelujejo na 220 ha. Od popisa se je površina pod krompirjem zmanjšala, povečuje se delež žit.
Izboljšuje se raba travinja. Pomemben delež predstavljajo tudi planinski pašniki, ki jih je preko sto in se na njih pase preko 8000 glav živine od katerih je blizu 4000 goved in čez 4000 glav drobnice.

Vse bolj se širi tudi ekološka pridelava. Trenutno imamo na Gorenjskem 171 kmetij, na ekološki način pa se obdeluje 1762 ha, kar je 5,5% kmetijskih zemljišč.

Dejavnost
Specialistična služba nudi strokovno pomoč kmetom:
 • pri pridelavi poljščin v konvencionalni, integrirani in ekološki pridelavi.
 • pri pridelavi krmnih rastlin in voluminozne krme
 • pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin
 • pri izvajanju vseh oblik strokovnega izobraževanja (tudi terenskih svetovalcev)
 • pri izobraževanju uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
 • pri svetovanju tehnologije pridelave in ukrepov kmetijske politike.

  Poleg tega služba vodi izvajanje demonstracijskih poskusov (žita, krmne rastline, energetske rastline), izdelavo gnojilnih načrtov in načrtov kolobarja. Pomembno pa je tudi priprava strokovnih navodil, tehnoloških listov in člankov za lokalne medije.

  V to področje spada tudi ocenjevanje rastlinske pridelave za statistiko in vodenje ocenjevanja škod po naravnih nesrečah in po divjadi, ter sodelovanje v strokovnih skupinah s področja dela.
 • Kategorije iz te teme
  Živinoreja
  Rastlinska pridelava
  Ekonomika
  Razvoj podeželja
  Ribogojstvo
  Novice iz te teme
  13.06.19 Dan žit Bitnje
  01.04.19 FFS tečaji
  20.03.19 Zemljiške operacije na kmetijskih zemljiščih
  25.02.19 Dognojevanje ozimnih žit
  13.06.18 Dan žit Žabnica
  12.03.18 Obnovitveni tečaj FFS
  05.09.16 Dan koruze Bitnje
  13.06.16 Krompirjeva plesen
  22.01.16 Namakanje kmetijskih površin
  13.10.15 Rezultati poskusa žetve pšenice in tritikale 2015

  Fotografija iz te teme

  Ostale fotografije
  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  SloVino
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih