Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?12.10.18 Delavnica za mlade prevzemnike

10.10.18 HACCP
Vabljeni na delavnico...
10.10.18 Perutninarstvo
Vabljeni na delavnico...
08.10.18 Obnovitveni tečaj FFS
Vabljeni...
26.09.18 Pridelava in predelava jagodičevja
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
 | UE Radovljica in Jesenice

Rožna dolina 50, 4248 Lesce
tel. 04/53 53 617, 051/684 163
E-pošta: ana.beden@kr.kgzs.si
Nadomeščanje; Barbara Kunšič Demšar, 051 684 163
Opis območja
Svetovalno območje pokriva šest oziroma od letošnjih volitev naprej sedem občin. Tri občine med njimi Bohinj, Bled in Kranjska Gora so izrazito turistično usmerjene. Žirovnica je podjetniško močna, Radovljica je kombinacija vsega, Jesenice se razvijajo v trgovski ponudbi in podjetništvu. Tem usmeritvam in naravnim pogojem se prilagaja tudi kmetijstvo in z njim tudi svetovalno delo za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Le malo je kmetij, ki jim kmetijstvo predstavlja edini vir dohodka.

Kmetice se združujejo v društva podeželskih žena. Delujejo v petih društvih. Z izobraževanjem kmetice postajajo bolj samozavestne in se zavedajo svojega poslanstva vse z namenom, da bi se določene vrednote na podeželju ohranile. Dela tudi društvo podeželske mladine. Kar nekaj kvizov je bilo organiziranih na tem območju.
Glavna aktivnost je izvajanje vseh oblik izobraževanja: predavanja, tečaji, ekskurzije, pokazali smo veliko primerov dobrih praks doma in posvetu, sodelovali smo na razstavah, sejmih, prireditvah, ogledih, srečanjih doma in v tujini. Veliko delala je bilo vloženega v razne projekte razvoja podeželja, sodelovanju na različnih turističnih, kulturnih in športnih prireditvah.

Svetovalno območje zagotavlja svetovanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti. Izdeluje poslovne načrte za dopolnilne dejavnosti, mnenja, pomaga v postopkih registracije dejavnosti.

Vsa leta zagotavlja sodelovanje kmetij na razstavah Dobrote slovenskih kmetij, kjer so kmetice in kmetje s svojimi izdelki dosegali odlične rezultate. Dobile so šest znakov kakovosti, 65 zlatih, 58 srebrnih in 56 bronastih priznanj, kar je lep izkupiček. Nekatere kmetije so to s pridom uporabile, registrirali dopolnilne dejavnosti, ki jim prinašajo del dohodka na kmetije.

Območje sodeluje v projektih Celostnega razvoja podeželja občin Bled, Kranjska Gora, Radovljica delno tudi v Žirovnici, v Pharovih projektih trženja, predelave mleka in mesa ter turistični ponudbi.

Ker je svetovalno območje ob državni meji skrbi tudi za sodelovanje z Slovenskimi kmeti in kmeticami na avstrijskem Koroškem in v Furlaniji Julijski krajini. Vsako leto je organiziran skupinski obisk teh srečanj ter mnogo strokovnih ekskurzij.
Območje sodeluje pri pripravi občinskih območnih in regionalnih razvojnih programov in njihovem izvajanju ter pri izvajanju lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov.

Naselja svetovalnega območja
So razvidna iz predstavitev svetovalnih območij terenske svetovalne službe izpostave Lesce.
Kategorije iz te teme
UE Radovljica in Jesenice
UE Kranj in Tržič
UE Škofja Loka
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
SloVino
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih