Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?12.10.18 Delavnica za mlade prevzemnike

10.10.18 HACCP
Vabljeni na delavnico...
10.10.18 Perutninarstvo
Vabljeni na delavnico...
08.10.18 Obnovitveni tečaj FFS
Vabljeni...
26.09.18 Pridelava in predelava jagodičevja
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
 | UE Kranj in Tržič

Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
tel. 04/280 46 28, 051/684 156
faks 04/280 46 12, E-pošta: milena.crv@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje pokriva območje UE Kranj in UE Tržič oziroma 7 občin: Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje, Jezersko in Tržič. Po naravnih danostih je del območja ravninskega, del pa hribovskega. Podrobnosti o naravnih in proizvodnih potencialih so razvidni iz predstavitev svetovalnih območij terenskih svetovalcev iz izpostav Primskovo in Križe.

Na svetovalnem območju delujeta dve društvi podeželskih žena in društvo podeželske mladine. Vsa društva izvajajo številne izobraževalne aktivnosti pri realizaciji katerih sodeluje svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Služba pomaga pri organiziranju društev in izvajanju njihovih programov dela. V društvih skrbimo za koordinacijo aktivnosti, ki jih društva izvajajo preko celega leta: izobraževanja, predavanja, tečaji, ogledi, strokovne, kulturne in družabne prireditve, strokovne ekskurzije in sodelovanje na lokalnih prireditvah.

Strokovna pomoč pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah se kaže v registriranih dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. 14 kmetij se ukvarja s turistično dejavnostjo, štiri kmetije se ukvarjajo s predelavo mleka, enako število s predelavo mesa, sledijo kmetije z predelavo sadja, kisanjem zelja in repe, peko kruha predelavo lesa in strojnimi storitvami. Vodimo postopke za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so pomembne pri izpolnjevanju pogojev za registracijo dopolnilne dejavnosti.

Območje sodeluje pri pripravi občinskih območnih in regionalnih razvojnih programov in njihovem izvajanju ter pri izvajanju lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov.

Naselja svetovalnega območja
so razvidna iz predstavitev svetovalnih območij terenske svetovalne službe izpostave Primskovo in Križe.
Kategorije iz te teme
UE Radovljica in Jesenice
UE Kranj in Tržič
UE Škofja Loka
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
SloVino
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih