Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?12.10.18 Delavnica za mlade prevzemnike

10.10.18 HACCP
Vabljeni na delavnico...
10.10.18 Perutninarstvo
Vabljeni na delavnico...
08.10.18 Obnovitveni tečaj FFS
Vabljeni...
26.09.18 Pridelava in predelava jagodičevja
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
 | UE Škofja Loka

Studenec 5, 4220 Škofja Loka
04/511 27 01, 051/684 153
faks 04/ 511 27 10, E-pošta: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje pokriva UE Škofja Loka znotraj katere so 4. občine: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki. Osnovna značilnost območja je razgiban teren in izrazita razpršenost podeželja z dokaj dobro komunalno infrastrukturo. To je osnova za razvoj dopolnilnih dejavnosti in zaposlitev izven kmetijstva.

Pripravljenost za delo in sodelovanje je pri prebivalcih izjemna, zato uspešno delajo štiri društva podeželskih žena: DPŽ Lubnik, DPŽ Blegoš, DPŽ Selške doline, DKŽ Žiri in Društvo podeželske mladine Škofja Loka. V društvih skrbimo za koordinacijo aktivnosti, ki jih društva izvajajo preko celega leta: izobraževanja, predavanja, tečaji, ogledi, strokovne, kulturne in družabne prireditve, strokovne ekskurzije in sodelovanje na lokalnih prireditvah.

Strokovna pomoč pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Posameznikom in skupinam, ki se zanimajo za dopolnilno dejavnost nudim informacije s področja dopolnilnih dejavnosti: vrste možnih dopolnilnih dejavnosti, dovoljen fizični in dohodkovni obseg opravljanja dejavnosti, potrebni usposobljenosti, posebnih pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, ureditvi prostorov za posamezno dopolnilno dejavnost, pomoč pri registraciji dejavnosti, organiziram izobraževanje za nosilce dopolnilne dejavnosti, ogled primerov dobrih praks.

Območje sodeluje pri pripravi občinskih območnih in regionalnih razvojnih programov in njihovem izvajanju ter pri izvajanju lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov.

Naselja svetovalnega območja
so razvidna iz predstavitev svetovalnih območij terenske svetovalne službe izpostave Škofja Loka.
Kategorije iz te teme
UE Radovljica in Jesenice
UE Kranj in Tržič
UE Škofja Loka
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
SloVino
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih